» Uutishuone » Tiedotteet » Sivistystyönantajat: Jatkuvan oppimisen väliraportti jätti rahoituskysymykset auki

Sivistystyönantajat: Jatkuvan oppimisen väliraportti jätti rahoituskysymykset auki

Tiedote 2.5.2019

Julkaisuvapaa heti

Sivistystyönantajat: Jatkuvan oppimisen väliraportti jätti rahoituskysymykset auki

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama jatkuvan oppimisen työryhmä jätti tänään väliraporttinsa. Väliraportin keskeisin anti liittyy ohjauksen koontiin ja modernisointiin, olemassa olevan osaamisen kartoittamiseen, työelämässä jo hankitun osaamisen tunnistamiseen ja opiskelumahdollisuuksien konseptointiin.

– Työryhmä ehdottaa mahtipontisesti, että toteutetaan kansallinen jatkuvan oppimisen uudistus. Keinot uudistuksen toteuttamiseen jäävät vielä varsin kevyiksi. Askelmerkiksi asetetaan mm. tiedottamisen lisääminen ja ehdotetut toimenpiteet edellyttävätkin vielä merkittävää jatkovalmistelua, sanoo Sivistystyöntantajia työryhmässä edustanut johtaja Laura Rissanen.

– Ilman jatkuvaa oppimista emme saavuta hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen edellyttämää työllisyysastetta, tämä tosiasia on tunnistettu laajasti esimerkiksi puolueiden vastauksissa hallitustunnustelijalle, Rissanen jatkaa.

Työryhmän tehtävänä oli myös ehdottaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan taloudellisia kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun sekä lisätään työuran aikana tapahtuvan osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta. Lisäksi työryhmä piti ehdottamaan toimenpiteitä, joilla parannetaan työn ja opiskelun yhteensovittamista ja koulutusresurssien tarkoituksenmukaista kohdentumista. Näiden osalta ei tässä vaiheessa ehdotuksia tehty.

– Jatkovalmisteluun työryhmälle jäi vielä paljon tehtävää. Rahoitusmallien arviointiin käytetty aika ei anna vielä vastauksia siihen, miten jatkuvan oppimisen resurssit olisi viisasta kohdentaa. Koulutus kasautuu tällä hetkellä vahvasti jo koulutetuille, esillä olleet rahoitusmallit eivät vastaa siihen, miten saamme kaikki mukaan. Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeistä on koko kansakunnan koulutustason nosto, Rissanen päättää.

Työryhmän väliraportti.

Lisätietoja:

Laura Rissanen, 041 540 4505, laura.rissanen@sivista.fi

Johtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa