» Uutishuone » Tiedotteet » Sivistystyönantajat: Hallitusohjelma antaa hyvät lähtökohdat koulutuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle

Sivistystyönantajat: Hallitusohjelma antaa hyvät lähtökohdat koulutuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle

Antti Rinteen hallitusohjelma antaa hyvän lähtökohdan suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämiselle, toteavat Sivistystyöntantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura Rissanen.

Suurin yksittäinen uudistus on oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen. Ratkaisun vaikuttavuus mm. syrjäytymisen ehkäisyyn vaatii rinnalleen myös muita ennakoivia toimia. Positiivista on, että esitetty keinovalikoima on laaja: mukana ovat lukioiden ja ammatillisen koulutuksen lisäksi kymppiluokat, kansanopistot, työpajat ja erilaiset valmentavat koulutukset.

– Uudistuksen toimeenpanon vuotuisiksi kustannuksiksi on laskettu 107 miljoonaa euroa, joka vaikuttaa aiempien selvitysten pohjalta alakanttiin arvioidulta. Sivistystyönantajat edellyttää, että uudistuksen toimeenpano ja lainsäädännön valmistelu tehdään laajapohjaisesti. Näin varmistetaan myös se, että hallitusohjelman linjauksen mukaisesti velvoitteesta aiheutuvat kustannukset todella korvataan koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti, johtaja Laura Rissanen muistuttaa.

Tuleva hallitus lupaa myös sitoutua perusopetuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja rahoitukseen.

– Parasta nuorten syrjäytymisen ehkäisyä on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori osaa sujuvasti lukea, laskea ja kirjoittaa. Tähän huoleen vastataan perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmalla. Pelkkä ohjelma ilman lisäresursseja jää tyhjiksi sanoiksi, perusopetuksen perusrahoituksen nosto on tarpeen. Pienten koululaisten tasa-arvoisten edellytysten turvaamisen kannalta on välttämätöntä, että samassa yhteydessä korjataan myös muita kuin kunnallisia koulutuksen järjestäjiä koskeva valtionosuuden 6 prosentin leikkaus, jatkaa Rissanen.

Korkeakoulujen osalta uusi hallitus lupaa korottaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta vuosittain lain mukaisen indeksin verran, lisäksi korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tuetaan 60 miljoonalla eurolla. Suunta on oikea ja se vahvistaa korkeakoulupolitiikan ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

– Korkeakoulujen aloituspaikkoja nostetaan merkittävästi, jotta tavoite osaamisasteen nostosta onnistuu ja osaajapulaan vastataan. Tämän osalta riittävän rahoituksen takaaminen korkeakouluille on keskeistä, ensilukemalta ei lisärahoitusta ole vielä varattu. Myös jatkuvan oppimisen osalta ennakko-odotukset olivat kunnianhimoisempia; nyt hallitus jättää uudistuksen tekemisen parlamentaarisen ryhmän käsiin, Rissanen sanoo.

– On hyvin tärkeää, että korkea osaaminen on yksi hallitusohjelman kulmakivistä. Maamme menestyksen avaimet ovat nimenomaan osaamisessa. Lopulta panostukset mitataan konkreettisissa resursseissa ja toisaalta koulutuksen järjestäjien osoitetulla luottamuksella. Hallitusohjelma antaa hyvät lähtökohdat varmistaa yhdessä maamme menestys ja hyvinvointi tulevaisuudessa, toimitusjohtaja Teemu Hassinen päättää.

Lisätietoja:

Johtaja Laura Rissanen, 041 540 4505

Sivistystyönantajat edustaa yli 320 sivistys-,koulutus- ja tutkimusalan työnantajaa. Jäsentemme palveluksessa on noin 54 000 työntekijää. Lisätietoja sekä mm. linkkejä koulutusalan tilastoihin www.sivista.fi

Jaa

Seuraa