» Uutishuone » Tiedotteet » Osaajapula haastaa myös koulutusalaa ja opettajarekisteri voisi pahentaa tilannetta

Osaajapula haastaa myös koulutusalaa ja opettajarekisteri voisi pahentaa tilannetta

Koulutusalan vetovoima on yleisesti ottaen ollut hyvä. Näemme kuitenkin merkkejä siitä, että osaajapula on laajentumassa myös koulutussektorille. Jo pitkään on puhuttu erityisesti varhaiskasvatuksen osaajapulasta. Sivistan 3.11. julkistettu koulutus- ja tutkimusalan barometri antaa myös viitteitä siitä, että koulutuksen järjestäjät eri koulutusmuodoissa ennakoivat rekrytointiongelmien lisääntyvän, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee.  

Koulutuksen järjestäjät ovat tuoneet esille huolen siitä, että opettajarekisteri voisi pahimmillaan jäykistää koulutusalan työmarkkinoita ja näin pahentaa alan osaajapulaa.  

On kuvattu, että rekisterin ytimessä on määrittää se, kuka on kelpoinen toimimaan opettajan tehtävässä. Ajatus on nurinkurinen – kelpoisuus riippuu aina siitä tehtävästä, johon kyseinen opettaja on palkattu. Lainsäädäntö asettaa jo nyt raamit kelpoisuudelle. Meillä onkin maailmanlaajuisesti vertailtuna erittäin hyvä kelpoisuusaste opettajissa ja erinomainen koulutus. Rekisteri toisi mukanaan päällekkäistä sääntelyä ja jälleen lisää hallinnollista työtä valmiiksi kuormittuneelle koulutusalalle, Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen toteaa.  

Koulutus- ja tutkimusalan barometri osoittaa hallinnollisen työn määrän olevan kasvussa: koulutuksen järjestäjistä noin 40 % arvioi, että sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön että muun henkilöstön hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana. Tämä kehitys on saatava kääntymään. 

Sivista onkin pettynyt siihen, että opettajarekisterin edistämistä on jatkettu koulutuksen järjestäjien kritiikistä huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo tiedotteessaan, että ministeriössä on ryhdytty valmistelemaan opettajarekisterille asetettavien tavoitteiden tarkempaa määrittelyä ja sen mukaista arkkitehtuuriarviointia. Yhteistyötä tehdään Opetushallituksen kanssa. Päätös rekisterin perustamisesta jää kuitenkin seuraavalle hallitukselle. 

– On valitettavaa, että tämä hallitus ei laittanut stoppia rekisterin kehittämiselle. Vetoammekin seuraavan hallituksen muodostaviin puolueisiin, että ne aikanaan keskeyttävät tämän ongelmallisen hankkeen ja suuntaavat koulutusalan voimavarat toimiin, jotka vahvistavat koulutusjärjestelmän toimintaedellytyksiä niiden heikentämisen sijaan, Hassinen sanoo. 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Teemu Hassinen, p. 050 562 7004

elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836

Tekstiä päivitetty 3.11. lisäämällä linkki koulutus- ja tutkimusalan barometriin.

Jaa

Seuraa