» Uutishuone » Tiedotteet » Oppivelvollisuus-uudistukseen tarvitaan lisää aikaa ja rahaa – muuten se on koulutusleikkaus

Oppivelvollisuus-uudistukseen tarvitaan lisää aikaa ja rahaa – muuten se on koulutusleikkaus

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa 18 ikävuoteen. Sivistystyönantajat on samaa mieltä tavoitteesta eli siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon. Ehdotetussa muodossa oppivelvollisuuden laajennus uhkaa kuitenkin johtaa koulutusleikkauksiin sekä heikentää koulutuksen saavutettavuutta.

– Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa lykätään vuodella, jotta koulutuksen järjestäjillä on riittävästi aika varautua uudistukseen, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen.

Hallitusohjelman mukaisesti kaikille koulutuksen järjestäjille on luvattu korvata täysimääräisesti uudistuksesta aiheutuvat kustannukset. Nyt näyttää siltä, että näin ei ole.

– Uudistuksen hintalappu on karkeasti alimitoitettu, oppimateriaaleihin ei ole varattu riittävästi rahoitusta. Opiskelijamäärien lisäykseen ei myöskään ole osoitettu lisärahaa. Arviomme mukaan lisäresurssin tarve siltä osin on n. 50 miljoonaa euroa/vuosi, lisää Rissanen.

Sivista on huolissaan perusopetuksen rahoituksesta sekä toiselle asteelle aiemmin tehdyistä leikkauksista. Ennen uusien velvoitteiden säätämistä on korjattava lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusvaje sekä vahvistettava perusopetuksen rahoitusta pysyvästi.

– On todellinen vaara, että aliresursoituna oppivelvollisuuden laajennus johtaa uusiin leikkauksiin opetuksesta, Rissanen toteaa.

Perusopetuksen vahvistaminen on paras keino varmistaa, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Sivista esittää myös, että uudistuksen yhteydessä nostetaan yksityisten koulutuksen järjestäjien kotikuntakorvaus 100 prosenttiin.

Sivista korostaa, että aliresursoituna uudistusta ei pidä tehdä. Tällöin opetuksen järjestäjät joutuvat hakemaan säästöjä muualta ja käy niin, että uudistuksen myötä opetusryhmien koot nousevat, opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet kapenevat ja henkilökohtaisen tuen määrä laskee. Tämä ei ole uudistuksen tavoitteiden hengen mukaista.

Lue lausuntomme.

Lisätietoja,
Laura Rissanen p. 041 5404505
Johtaja, Sivista

Jaa

Seuraa