» Uutishuone » Tiedotteet » Neuvotteluratkaisu yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja järjestelyerien jakamisesta

Neuvotteluratkaisu yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja järjestelyerien jakamisesta

Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat saavuttaneet 19.11.2018 neuvotteluratkaisun yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja järjestelyerien jakamisesta.

Neuvottelujen tuloksena on saatu aikaan joustavampi ja yksinkertaisempi palkkausjärjestelmä. Harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän uudistustyössä on huomioitu yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistustyö, ja palkkausjärjestelmät ovat uudistusten myötä aiempaa yhtenäisemmät.

Sopimuskaudelle sovitut järjestelyerät käytetään seuraavasti:

1.1.2019 maksettava 0,5 %:n järjestely-/paikallinen erä, josta 0,36 % käytetään palkkausjärjestelmän uudistamiseen osapuolten sopimalla tavalla. Loppuosa 0,14 % käytetään paikallisesti vaativuustasoihin ja/tai vaativuuslisiin työnantajan päättämällä tavalla.

1.6.2019 maksettava 0,85 %:n järjestely-/paikallinen erä käytetään henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla.

Lisätiedot:
Työmarkkinajohtaja Anne Somer, Sivistystyönantajat puh. 050 345 2134

Jaa

Seuraa