» Uutishuone » Tiedotteet » Koulutuksenjärjestäjät henkilöstön tukena poikkeusoloissa

Koulutuksenjärjestäjät henkilöstön tukena poikkeusoloissa

Korona on ollut osa elämäämme viime keväästä alkaen. Yli vuosi sitten opetusta alettiin antamaan lähiopetuksen sijasta etäopetuksena ja otettiin valtaisa digiloikka lähes yhdessä yössä. Rajoitukset ja ohjeistukset ovat muuttuneet vuoden aikana useaan otteeseen.

Korona on koskettanut koko yhteiskuntaa. Hyvin monet yritykset ja organisaatiot sekä niissä työskentelevät henkilöstöryhmät ovat joutuneet joustamaan ja venymään koronakriisin keskellä. Myös koulutusorganisaatioissa tilanne on ollut hyvin poikkeuksellinen ja kaikki henkilöstöryhmät ja johto, ovat ajoittain joutuneet joustamaan poikkeustilanteissa.

  • Uudet tilanteet ovat tuoneet mukanaan varmasti myös epävarmuutta ja pelkoa. Korkeakouluissa ja oppilaitoksissa on selvitty johdon, henkilökunnan ja oppijoiden esimerkillisellä yhteistyöllä, toteaa Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen.

Koulusalan rooli on ollut erittäin tärkeä koko maan kriisinsietokyvyssä. Opettajat ja kaikki henkilöstöryhmät ovat tehneet ja tekevät merkittävää työtä. Henkilöstöä, myös opettajia, on tuettu erilaisin tavoin koronatilanteen keskellä. Koulutusorganisaatiot ovat esim. järjestäneet osaamisen kehittämistä tai vaihtoehtoisesti mahdollistaneet osallistumisen muiden organisaatioiden mm. Opetushallituksen järjestämiin koulutuksiin. Myös useat koulutusorganisaatiot ovat valjastaneet muut henkilöstöryhmät, opetushenkilöstön tueksi. Käytössä on ollut myös mm. kannustinpalkkiot, joita on käytetty työnantajan harkinnan mukaan. Erilaisia keskusteluja niin henkilöstön kuin luottamusmiesten kanssa on käyty myös koronaan liittyvien teemojen osalta useasti koronatilanteen aikana.

  • Rehtorit ja esimiehet eivät ole koronakriisin keskelläkään jättäneet mitään henkilöstöryhmää selviytymään yksin, toteaa Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer.

Nyt OAJ on velvoittavalla kirjeellään edellyttänyt tänään 24.3. luottamusmiehiä esittämään vaatimuksia korona-ajan vastuiden rahallisesta korvaamisesta, verhoten tämän paikallisen sopimisen taakse. Paikallinen sopiminen saa alkunsa aidosta, yhteisesti tunnistetusta, paikallisesta tarpeesta, mutta ei kummankaan osapuolen ennalta esitetystä vaatimuksesta, eikä varsinkaan liittotasolta lähteneistä vaatimuksista. Paikallinen sopiminen on vuoropuhelua ja aitoa ratkaisun etsimistä organisaation haasteet ja tulevaisuuden näkymät sekä henkilöstön näkemykset ja toiveet huomioiden.

  • Sivista kannustaa ja kannattaa paikallista sopimista ja paikallisen tason ratkaisujen hakemista ja toivoo että myös liittotasolla ymmärrettäisiin, mitä aidolla paikallisella sopimisella tarkoitetaan, painottaa Somer.

Koronatilanteen voimme voittaa vain yhteistuumin ja puhaltamalla yhteen hiileen. Alamme osalta tulee muistaa, että olemme korona tilanteesta huolimatta pääosin pystyneet järjestämään ja jatkamaan toimintaa. Opetushenkilöstöllä ei ole juurikaan ollut huolta työn loppumisesta ja näin taloudellisista vaikutuksista. Koulutuksenjärjestäjien taloudellisen tilanteen varmistaminen onkin erittäin tärkeää, jotta henkilöstövaltaisella alalla toiminta voidaan turvata.

  • Koronakriisi on kaikessa vaikeudessaan kiihdyttänyt jatkuvaa oppimista. Koulutusalalla on kyetty kehittämään opetusta ja siihen liittyviä tukitoimia ihan uudella tavalla. Kyseessä on myös työn muutos, tulevaisuuden työelämän avainkompetenssina alalla kuin alalla onkin sopeutumis- ja oppimiskyky, päättää Hassinen.

 

Lisätietoja:

työmarkkinajohtaja Anne Somer, 050 345 2134

Jaa

Seuraa