» Uutishuone » Tiedotteet » JUKOn, OAJ:n ja JHL:n käytös osoittaa piittaamattomuutta kriisin keskellä

JUKOn, OAJ:n ja JHL:n käytös osoittaa piittaamattomuutta kriisin keskellä

Eduskunta on eilen hyväksynyt koronaepidemian johdosta määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön. Presidentti on hyväksynyt lait ja ne tulivat voimaan tänään.

Työlainsäädännön muutokset koskevat koko yksityistä sektoria. Lainsäädännön mukaan muutokset eivät koske esim. valtiota, kuntaa tai kuntayhtymää. Sivistystyönantajien toimialalla kaikki organisaatiot soveltavat työlainsäädäntöä, ja siihen tulevat muutokset koskevat kaikkia Sivistan jäsenorganisaatioita.

– Työlainsäädännön muutokset eivät kuitenkaan lomautusilmoitusajan osalta tule voimaan yliopistoissa, yksityisissä oppilaitoksissa ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ennen kuin neuvotteluosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksen muutoksista tältä osin, toteaa Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer.

Työmarkkinatoimijoilta odotetaan vastuullista toimintaa

Työlainsäädäntömuutoksia koskien hallituksen esityksestä käy ilmi, että lainsäädännön osalta on erikseen pohdittu lainsäädännön voimaan saattamista ns. pakkolakeina, jolloin ne olisivat tulleet työehtosopimusten määräysten sijaan sovellettaviksi. Tähän toteuttamisvaihtoehtoon ei kuitenkaan ole ryhdytty. Hallituksen esityksessä on todettu, että valittu linja korostaa työehtosopimusosallisten asemaa vastuullisina työmarkkinatoimijoina.

– Valitettavasti palkansaajapuolen osalta vastuullisuutta ei JUKOn, OAJn ja JHL:n taholta ole osoitettu. Muilla aloilla nämä muutokset on saatettu neuvotteluosapuolten välisin sopimuksin kattavasti voimaan. Sivistan työehtosopimusten osalta palkansaajapuoli vastustaa muutosten voimaansaattamista ja estää näin toiminnan nopeampaan sopeuttamiseen tähtäävien muutosten vaikutukset sekä alan toimijoiden mahdollisuudet selviytyä vaikeuksistaan, sanoo Somer.

JUKOn ja OAJn perustelut ovat jatkuvasti vaihtuneet. Lisäksi perustelut ovat kestämättömiä. Järjestöt ovat väittäneet, että koronan aiheuttamat muutokset eivät koskisi julkisella rahoituksella toimivia tahoja. Lisäksi ne ovat tuoneet julki, että koronalla ei olisi vaikutusta koulutuksen järjestäjien rahoitukseen ja toimintaan.

– Osa neuvotteluosapuolistamme osoittaa joko tietämättömyyttä koulutusalan arjesta tai täydellistä piittaamattomuutta alan tukemisesta koronakriisin keskellä. Tämän kaltaisella asenteella ei Suomi selviä, Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen painottaa.

Koronan vaikutukset ovat olleet välittömät ja koskeneet esimerkiksi urheiluopistojen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijoita sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten organisaatioita. Vaikutukset tulevat tilanteen jatkuessa vielä pahenemaan.

Korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten osalta vaikutukset ovat olleet osittain välittömät tiettyjen tehtävien osalta, kun tilat suljettiin. Esimerkiksi tutkimusrahoituksessa on myös odotettavissa vaikeuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi tarjolla olevan työn määrään.

Tänään astuvat voimaan myös uudet työehtosopimukset. Sivista on osoittanut vastuullisuutta ja sopinut kahden vuoden sopimukset yleisen linja korotuksilla tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

– Keskusjärjestöt ovat suosittaneet neuvotteluosapuolia sopimaan lainsäädäntömuutosten viemisestä työehtosopimuksiin. Muut palkansaajapuolen liitot olisivat olleet tähän sitoutuneita mutta JUKO, OAJ ja JHL toteuttavat täysin omaa linjaansa. Tässä tilanteessa vastuullinen toiminta ei tunnu koskevan OAJ, JUKOa ja JHL, Somer toteaa.

Maan hallituksen on jatkossa hyvä huomioida joidenkin liittojen vastuuton toiminta, kun lainsäädäntömuutoksia säädetään. Vastuullisuutta ei valitettavasti kaikilta palkansaajapuolen liitoilta löydy, edes kriisitilanteessa.

Lisätietoja,
Anne Somer p. 050 3452134
Työmarkkinajohtaja, Sivista

Teemu Hassinen p. 050 562 7004
Toimitusjohtaja, Sivista

Jaa

Seuraa