väylä-opinnot

SAMKin Nopsa-väyläopinnot: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille joustava väylä ammattikorkeakouluun

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä on haluttu pitää huolta siitä, että se takaa mahdollisuuden kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeita riittää. Järjestelmän eri osat täydentävät toisiaan ja tekevät yhteistyötä sujuvan koulutuspolun varmistamiseksi. Ammatillisessa koulutuksessa se tarkoittaa sitä, että tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea korkeakouluun. Suomessa on asetettu tavoite korkeakoulutettujen määrän lisäämisestä, jota osaltaan joustava siirtyminen ammatillisesta ammattikorkeaan…