Meri Obstbaum

Suomen talouskasvun edellytykset

Suomen talous kasvaa nyt neljättä vuotta ja kasvuvauhti on ohittanut euroalueen. Pitkän taantuman jälkeen kiinnikurottavaa kuitenkin riittää. On helppo ennustaa, että kasvu jatkuu hyvänä tänä vuonna, mutta minkälaiseksi muotoutuu Suomen talouden kasvu pidemmällä aikavälillä? Tähän vastaaminen edellyttää pohdintaa talouskasvun lähteistä ja Suomen vahvuuksista ja heikkouksista. Iso kysymys on, miksi talous ylipäänsä kasvaa? Miksi elintasomme parantui…