koulutus

Sivista: Koulutustason nosto uhkaa jäädä kesken hallituksen budjetissa

Hallituksen talousarvioesityksessä toteutuvat lupaukset lisätä rahoitusta koulutukseen ja tutkimukseen. Suomen koulutustason nostamiseksi on kuitenkin vielä tehtävä töitä. Sivistystyönantajat antoi lausuntonsa budjetista eduskunnan sivistysvaliokunnalle tänään. – Sivistysalan näkökulmasta Orpon hallituksen ohjelmassa on paljon hyviä, odotettuja uudistuksia. Ensimmäisessä budjettiesityksessä painottuvat tutkimus sekä perusopetus. Peruskoulun vahvistaminen onkin tasa-arvoteko, sanoo elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo Sivistystyönantajilta. Tutkimus-, kehitys- ja…

Harri Hietala: Koulutuksen rahoitus kasvaa nimellisesti, mutta laskee reaalisesti 

Orpon hallitus sai syyskuussa valmiiksi esityksensä valtion budjetiksi 2024, joka annettiin 9.10. Eduskunnalle. Esitys noudattelee varsin tarkasti hallitusohjelman kirjauksia. Varhaiskasvatus, koulutus ja tutkimus ovat välttyneet leikkauksilta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  Vapaan sivistystyön rahoitus laskee – vaikkakaan ei VM:n ehdotuksen tavoin Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rahoitus nousee ns. tasa-arvorahoituksen myötä, jota tulee 50 miljoonaa. Toisaalta kuntien valtionosuuksiin…

Hanne Salonen: Palkantarkistusten määräytyminen on monen tekijän summa

Työmarkkinatoimijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, miten palkantarkistusten pitäisi määräytyä. Selvää on, että ne ovat aina jonkun mielestä liian pieniä ja toisten mielestä ylimitoitettuja. Kuluneella, ja osin vielä edelleen käynnissä olevalla työmarkkinakierroksella, on vaadittu yhtäällä alakohtaisuutta, toisaalta yleistä linjaa ja kolmantena vaihtoehtona vähintään sitä, mitä jollekin toiselle alalle on maksettu. Myös ostovoiman heikentymisen huomioimista on edellytetty…

Pahenevaan osaajapulaan on vastattava kaikilla koulutustasoilla – polku lähtee jo varhaiskasvatuksesta

– Osaavat ihmiset ovat vientivetoiselle ja resurssiköyhälle Suomelle elinehto. Tarvitsemme pitkäjänteistä julkista rahoitusta tutkimukseen ja tohtorinkoulutukseen, sanoo Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Heikki Kuutti Uusitalo. Pula osaajista on noussut keskeiseksi haasteeksi ja huolenaiheeksi miltei kaikilla aloilla. – Ilmiö koskettaa kasvavassa määrin myös koulutusalaa, sanoo Heikki Kuutti Uusitalo. Rekrytointi on vaikeutumassa. Sivistan koulutus- ja tutkimusalan barometri syksyltä…

Koulutus- ja tutkimusalan barometri: Hyvinvointia tukevia palveluita tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä on kasvanut kaikilla koulutusasteilla – koulutuksen järjestäjät lisänneet tukitoimia

Yli puolet yksityisistä koulutuksen järjestäjistä kertoo tuki- ja hyvinvointipalveluita tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvaneen vuoden aikana. Erityisesti tarve on kasvanut yliopistoissa ja yleissivistävässä koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjät ovat vastanneet opiskelijoiden huutoon: puolet koulutuksen järjestäjistä kertoo omien panostustensa opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalveluihin kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi Sivistystyönantajien Suomen koulutus- ja tutkimusalan barometrista ja toimialakatsauksesta, joka…