Esa Lindqvist

Tekes uudistaa tutkimusrahoituspalvelujaan

Tekesin tutkimusrahoituksen ympärillä on tapahtunut paljon. Tutkimukselle asetetut vaatimukset, painopisteet ja tarpeet ovat muuttuneet ajassa. Asiakaskunta on laajentunut. Yliopistot ovat nostaneet soveltavaan tutkimukseen liittyviä tavoitteitaan, tutkimus on tänään voimakkaasti kansainvälistyvää ja ammattikorkeakoulut ovat tulleet mukaan kilpailemaan käytettävissä olevista myöntövaltuuksista. Eräs ja ehkä tärkein tavoite uuden yliopistolain voimaansaattamisessa oli elinkeinoelämän ja yliopistotutkimuksen yhteistyön lisääminen. Tekesin tehtävä…