» Uutishuone » Lausunnot » Tutkintoon valmentavan koulutuksen toteuttamista tulee seurata tarkasti

Tutkintoon valmentavan koulutuksen toteuttamista tulee seurata tarkasti

Sivista oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa hallituksen esityksestä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus) rahoituksesta. TUVA-koulutus on kiinteä osa oppivelvollisuuden laajentamista ja sen käyttöönotossa on otettava huomioon kaikki koulutuksen järjestäjät tasapuolisesti.

Sivistan lausunnossa todetaan, että koulutuksen tarkoituksesta johtuen on olettavaa, että koulutukseen osallistuu keskimääräisesti huomattavasti muun toisen asteen koulutusta enemmän tuen tarpeessa olevia opiskelijoita. Rahoituksen riittävyyttä on seurattava herkästi tältä osin. Hallituksen esitykseen on lausuntokierroksen jälkeen lisätty rahoituksen riittävyyden vaikutusarviointia. Sivista korostaa, että koulutuksen järjestäjien palautetta tästä on kuunneltava valiokuntakäsittelyn yhteydessä tarkkaan.

Sivista korostaa, että on tärkeä kohdella yhdenvertaisesti kaikkia koulutuksen järjestäjiä, riippumatta järjestämismuodosta. Uuden koulutusmuodon saavutettavuus turvataan vain, jos rahoitus on riittävää ja kannustaa kaikkia koulutuksen järjestäjiä toteuttamaan TUVA-koulutusta laadukkaasti. TUVA-koulutuksen käynnistymistä ja koulutuspaikkojen riittävyyttä on seurattava tiiviisti ja oltava valmius lisätä rahoitusta nopeastikin tarpeen mukaan.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja: johtaja Laura Rissanen, 041 5404505