» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui esitysluonnoksesta perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista piti perusteltuna säätää poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkosta, mutta piti tärkeänä, että perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön lisätään pysyvät säännökset normaaliolojen poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Samalla vuoropuhelua tartuntaviranomaisten kanssa on tiivistettävä ja taloudelliset vaikutukset opetukseen täytyy ottaa vakavasti.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 1686 836