» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivista lausui hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti.

Sivista kuitenkin pitää lähtökohtaisesti esitystä uudesta perustettavasta palvelukeskuksesta vanhanaikaisena ja kankeana, byrokraattisena lähestymistapana.

Sivista katsoo, että jo nykyinen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen tarjoama koulutustarjonta on erittäin monipuolista ja esityksessä esitetyt uudet rakenteet ovat varsin raskaita. Eikö tärkeämpää olisi tuoda nykytarjontaa laajemmin ja joustavammin kaikkien ulottuville? Lausunnossa korostetaan, että jatkuvan oppimisen kehittämisen lähtökohtana tulisi olla alustamainen toimintatapa.  

 Rahoituksen pitkäjänteisyys on myös epäselvää. Jos ollaan luomassa kokonaan uutta koulutustarjontaa, ei sitä voida rakentaa vain määräaikaisen rahoituksen varaan. Palvelukeskuksen toiminta ei myöskään saa heikentää koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen nykyisiä perustehtäviä eikä niiden koulutustoimintaa.

Sivista katsoo, että jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen jatkovalmistelussa ja toiminnan käynnistämisessä on huomioitava koulutuskentän toimijoiden osallisuus aiempaa valmistelua paremmin. Tämä koskee erityisesti korkeakouluja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Sivista katsoo, että hallituksen esityksen perusteluissa pitäisi paremmin perustella, miksi uusi organisaatio tehtävineen on parempi vaihtoehto kuin nykyisten korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien ohjauksen kehittäminen. Esityksen riski on jatkuvan oppimisen rahoituksen pirstaloituminen entisestään, tähän on jatkovalmistelussa kiinnitettävä huomiota.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505