» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Perustettava palvelukeskus on kuitenkin vanhanaikainen ja kankea lähestymistapa kysymykseen. Tärkeämpää olisi tuoda olemassa oleva koulutustarjonta laajemmin ja joustavammin kaikkien ulottuville.

Sivista myös katsoo, ettei ole mielekästä käynnistää palvelukeskuksen toimintaa ilman digitaalista kokonaisuutta. Alustamaisen palveluekosysteemin pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta.

Sivista esittää myös muutoksia keskuksen hallintomalliin. Viiden vuoden välein laadittava kehittämissuunnitelma olisi laadittava kolmeksi vuodeksi. Ohjaavasta neuvostosta puuttuvat koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen edustajat, vaikka niillä on keskeinen rooli työllisyyden hoidossa. Neuvoston kokoonpanoa on laajennettava tältä osin.

Lausunnossa muistutetaan myös siitä, että palvelukeskuksen toiminta ei saa heikentää koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen nykyisiä perustehtäviä eikä niiden koulutustoimintaa. Sivista ei kannata sitä, että uusi palvelukeskus olisi toimivaltainen viranomainen rahoituspäätöksissä. Jatkotyössä ja toimeenpanossa on huomioitava koulutuskentän toimijoiden osallisuus aiempaa valmistelua paremmin.

Lue koko lausunto.

Lisätiedot: johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505