» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajien lausunto valtion talousarviosta 2022

Sivistystyönantajien lausunto valtion talousarviosta 2022

Sivistystyönantajat oli kuultavana keskiviikkona 13.10.2021 eduskunnan sivistys- ja tiedejaostossa. Kuulemisen aiheena oli valtion talousarvioesitys 2021 ja siinä erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tilanne ja kehitysnäkymät, ml. EU:n elpymisrahaston varojen hyödyntäminen. Sekä lisäksi korkeakoulujen aloituspaikkojen riittävyys.

Sivistan kirjallisessa lausunnossa korostetaan pysyvän tasokorotuksen merkitystä niin korkeakoulujen aloituspaikkojen osalta kuin TKI-toiminnan rahoittamisessa. Talousarvioesityksen pohjalta näyttää siltä, että Suomi on vaarassa pudota tieteen kiihtyvässä globaalissa kilpailussa. TKI-toimintaa ei voi myöskään tarkastella irrallaan perustutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoituksesta. Innovaatioiden takana on aina ihminen, siksi samaan aikaan kun pohditaan TKI-rahoitusta, on pidettävä kiinni korkeakoulutuksen laadusta ja osaajien saatavuudesta.

Vuoden 2022 budjetissa ei juuri ole uusia kohdennuksia TKI-toimintaan. Sivista korostaakin, että odotukset parlamentaarisen TKI-työryhmän työhön ovat korkealla. Lausunnossa nostetaan esiin erityisesti kolme kokonaisuutta:

  • Korkeakoulujen tutkintomäärien merkittävä kasvattaminen ei onnistu ilman pysyvää lisärahoitusta.
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 4 %:n BKT-tavoite edellyttää pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatimista sekä konkreettisia lisärahoituspäätöksiä jo tämän hallituskauden aikana. 
  • Rahapelituottojen kompensoinnista on tehtävä pysyvä päätös mahdollisimman nopeasti.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja: johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505