» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajat ry lausui parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä koskien hallituksen esitystä avoimuusrekisterilaiksi

Sivistystyönantajat ry lausui parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä koskien hallituksen esitystä avoimuusrekisterilaiksi

Sivista kannattaa avoimuusrekisterin perustamista. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian kulmakiviä. Myös edunvalvonta on olennainen osa demokratiaa. Sen avulla tuotetaan päättäjille tärkeää asiantuntijatietoa päätöksenteon ja sääntelyn tueksi.

Sivista katsoo, että ilmoitusvelvollisuuden laajuuden tulisi rekisterin perustamisvaiheessa koskea eduskuntaa ja ministeriöitä. Sivista pitää myös hyvänä, että avoimuusrekisterin piiriin kuuluvaksi on rajattu vain pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen vaikuttaminen. Tätä rajausta on syytä vielä esityksessä täsmentää ja korostaa sitä, että ns. normaali kanssakäyminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vuoropuheluun osallistuminen ei itsessään kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Sivista myös korostaa sitä, että ilmoitusmenettelyn on oltava hallinnollisesti mahdollisimman keveää, eikä saa aiheuttaa sääntelyn kohteena oleville suurta hallinnosta taakkaa.

Sivista esittää harkittavaksi, että kahden vuosittaisen toimintailmoituksen sijaan riittäisi kerran vuodessa tehtävä raportointi.

Koko lausunto

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505