» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjaukseen kolmiportaisen tuen mallin kehittämisestä.

Sivista katsoo, että esitysluonnos selkiyttäisi toteutuessaan lapsen tuen järjestämiseen liittyvää kirjavuutta yleisesti myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa.  

Varhaiskasvatuslaki edellyttää palvelun tuottajaa, kunnallista tai yksityistä, toimimaan aina kaikessa lapsen etu huomioiden. Jottei lapsen etu jää taloudellisten realiteettien alle, työnjaon selkiyttäminen kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä on tarpeen. Tämä toimii myös laatukriteerinä tuen toteuttamisessa.

Hallituksen esityksessä tuen järjestämistä on arvioitu paljolti kunnan näkökulmasta. Lausuntokierroksen jälkeen esitystä täsmennettiin yksityisten palveluntuottajien osalta sääntelyä siten, että palveluntuottajan sijaintikunta tekisi hallintopäätöksen erityisestä tuesta palveluntuottajan pyynnöstä, ellei kunnan järjestämisvastuu olisi todennettavissa.

Lausuntopalautteen johdosta varhaiskasvatuksen järjestämispaikka nostettiin yhdeksi erityisen tuen yhteydessä päätettäväksi asiaksi, ja näin muutoksenhaun alaiseksi asiaksi. Tätä pidämme hyvänä.

Kokonaisuudessaan hallituksen esitys on tavoitteiltaan ja lähtökohdiltaan perusteltu ja lapsen oikeuksia vahvistava. Uudistus on tarpeellinen, tärkeä ja odotettu. Samalla on todettava, että varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on jo nyt monin paikoin todella vaikeaa ja uudet tavoitteet vaikeuttanevat osaavien ammattilaisten saatavuutta edelleen. Sivista korostaakin, että resurssien ja henkilöstön riittävyyttä on seurattava tarkkaan.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Laura Rissanen, johtaja, p. 041 540 4505