» Uutishuone » Lausunnot » Sivistan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030-selonteosta

Sivistan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030-selonteosta

Koulutuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Suomalainen koulutuskenttä toteuttaa jo nyt vahvasti tavoitteita, mutta koulutuksen ja tutkimuksen rooli voisi näkyä selonteossa läpileikkaavammin. Suomen vahvaa koulutus- ja tutkimusosaamista voisi hyödyntää enemmän globaalivastuun toteuttamisessa muun muassa koulutusviennin avulla.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331