» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui yritysten T&K-verokannusteesta

Sivista lausui yritysten T&K-verokannusteesta

Sivista lausui valtiovarainministeriölle ehdotuksesta yritysten T&K-verokannusteeksi. Sivista pitää esitettyä T&K-verokannustinta tarpeellisena ja tavoitteiltaan kannatettavana. Erityisen tärkeää on, että ehdotettu T&K-verokannustin on pysyvä. Yrityksille verotuksen ja toimintaympäristön ennakoitavuus on keskeinen tekijä pohdittaessa T&K-toiminnan sijaintipaikkaa. On hyvä, että esitetty lisävähennys on rakenteeltaan neutraali ja tarjolla kaikille T&K-toimintaa tekeville yrityksille koosta, toimialasta, tutkimus- ja kehityshankkeesta, sovellettavasta teknologiasta tai muista ominaisuuksista riippumatta.

Sivista esittää lisäyksenä, että yritysten verovähennysoikeus kohdistetaan ostopalvelujen lisäksi myös korkeakoulujen kanssa yhteisrahoitteisena tehtävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä korkeakouluille, koulutuksen järjestäjille ja niiden rinnalla toimiville tukisäätiöille tehtäviin tutkimustoimintaan osoitettaviin lahjoituksiin.

Lue kokolausunto

Lisätietoja: päällikkö Heikki Holopainen, p. 040 063 9331