» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui yleisistä kielitutkinnoista

Sivista lausui yleisistä kielitutkinnoista

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta. Esityksellä lakiin lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan
täsmennettäväksi yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa, tutkinnon järjestäjiä ja arvioijia koskevia säännöksiä. Samalla täsmennettäisiin ja päivitettäisiin lain säännöksiä arvioija- ja tutkintorekistereistä, tutkintomaksusta ja muutoksenhausta.

Sivista pitää ehdotettuja säännöksiä tarpeellisina ja perusteltuina. Säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista asettavat selkeät käytännöt sekä tutkinnon järjestäjälle että siihen osallistujalle. Sivista katsoo, että esitys selkeyttäisi tutkinnon järjestäjän hallinnollista työtä sekä osallistujan oikeusturvaa. Erityisen toivottava seuraus olisi vilpillisen menettelyn väheneminen. Sivista katsoo, että vilppikäytänteiden kirjaaminen lakiin lisää yleisen kielitutkinnon uskottavuutta ja luotettavuutta. Ehdotukset ovat varsin hyvin linjassa tyypillisten vilppikäytänteiden kanssa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082