» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Sivista lausui yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Sivista lausui oikeusministeriölle mietinnöistä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskien. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslakia niin, että yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnittelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen laajennetaan koskemaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia.

Sivista huomauttaa, että varhaiskasvatuslaissa on jo nykyisellään määritelty varhaiskasvatuksen tavoitteeksi yhdenvertaisuuden edistäminen. Näin ollen esitetty laajennus koskee nimenomaan yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuutta. Sivista ei kannata suunnitteluvelvollisuuden laajentamista varhaiskasvatukseen. Sivista katsoo, että käytännössä esitysluonnoksessa on kyse edistämistyön dokumentoinnin velvoitteesta. On tarkkaan punnittava, toisiko mahdollinen laajennus lisäarvoa yhdenvertaisuuden edistämiseen varhaiskasvatuksessa, vai olisiko pääasiallinen vaikutus lisääntynyt hallinnollinen työ. Sivista katsoo, että yhdenvertaisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa kuvataan jo varhaiskasvatussuunnitelmissa, eikä erillisen suunnitelman laatiminen ole näin ollen tarkoituksenmukaista.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082