» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui varhaiskasvatuksen muuttamisesta

Sivista lausui varhaiskasvatuksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan laissa säädettäisiin yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Toiminnan aloittaminen tai olennaisen muutoksen toteuttaminen edellyttäisi lupaviranomaisen hyväksyntää. Sivista pitää ehdotettua muutosta tarpeettomana. Sivista tukee aluehallintovirastojen näkemystä viime lausuntokierrokselta, joiden mukaan esityksen mukaista lakimuutosta ei tulisi tehdä. Aluehallintovirastojen mukaan yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely on jo tällä hetkellä lupamenettelyn kaltaista, eikä yksityinen palveluntuottaja voi aloittaa toimintaa elleivät toiminnan edellytykset täyty.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836