» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

Sivista lausui valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Nostamme esille sen, että ihmisten osaaminen on perusedellytys kaikelle yhteiskunnan kehittämiselle. Ilman riittävää määrää koulutettuja ja osaavia ihmisiä kehittämistoimet epäonnistuvat ja tulevaisuutemme skenaariot muodostuvat kielteisiksi. Koulutus, sen antama osaaminen sekä näiden kanssa käsi kädessä kulkevaa tutkimustyö (uuden tiedon ja uusien ratkaisujen synnyttäminen) tulisi nähdä selkeämmin kaikkien selonteon kirjausten korvaamattomana taustaedellytyksenä. Pidämme tärkeänä, että viime vuosien poikkeusaikoina läpi käydyt kokemukset käytetään hyödyksi ja niistä otetaan opiksi. Esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksia voidaan hyödyntää laajalti sivistyssektorilla, mutta toisaalta yhteisöllisyyden, perinteisten tapahtumien ja kasvokkaisten kohtaamisten merkitys ihmisille on noussut esiin. Sivistysjärjestelmän toimijat ylläpitävät rakenteita ja ympäristöjä, joissa sivistystä syntyy yhteisöllisyydestä, kohtaamisista, oivaltamisesta ja elämyksistä.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: johtaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 302 8246