» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Sivista lausui valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Sivista piti esitystä luonnollisena jatkumona jo aloitetulle työlle osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle vapaassa sivistystyössä. Sivista katsoo, että esimerkiksi taiteen perusopetuksen opinnot antavat tietoja ja taitoja, jotka palvelevat myöhemmässä työelämässä myös monilla muilla kuin taidealoilla. Sivistan mukaan taiteen perusopetuksen kehittämistä täytyy jatkaa aktiivisesti tulevina vuosina.  Jatkossa on entistä tärkeämpää, että osaamisperusteisuuden eteen tehdään työtä yhdessä vapaa sivistystyön kanssa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836