» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Sivista lausui valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta. Esityksessä valmiuslain poikkeusolojen määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi siten, että määritelmässä otettaisiin nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Sivista katsoo, että hallituksen esitys on linjassa valtioneuvoston juuri antaman turvallisuusympäristön muutosta koskevan ajankohtaisselonteon kanssa. Selonteossa turvallisuus ja siihen liittyvät tekijät ymmärretään laajasti – esimerkiksi kriisivalmiutta ja huoltovarmuutta tarkastellaan useiden yhteiskunnan osa-alueiden kannalta.

Sivista muistuttaa samalla, että valmiuslain lisäksi myös muun lainsäädännön on tuettava
kriisivarmaa koulutusta. Koronapandemian aikana koulutuslainsäädäntöön tehtiin väliaikaisia lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistivat poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen käytön. Reilun kahden vuoden aikana osa etäopetusjärjestelyistä on osoittautunut niin toimiviksi, että ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana päivittäistä toimintaa. Kaikilla koulutusasteilla lainsäädäntö ei kuitenkaan tue etäopetuksen järjestämistä. Sivista esittääkin, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää selvityksen siitä, miten etäopetusta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: va. johtaja Heikki Holopainen, p. 040 063 9331