» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui työttömien opiskelusta

Sivista lausui työttömien opiskelusta

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksen mukaan työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä parannettaisiin muuttamalla työttömyysturvalain opiskelua koskevia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on lisäksi vahvistaa työllisyyttä noin 1100 henkilöllä. Tavoitteen saavuttamiseksi työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja arviolta yli kuukauden ajan opiskelevia työnhakijoita nykyisin koskeva määrältään alennettu työnhakuvelvollisuus rajattaisiin koskemaan vain sellaisia omaehtoisia opintoja opiskelevia, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

Sivista suhtautuu varauksella siihen, että työttömien omaehtoisen opiskelun muutoksilla saavutettaisiin nopeita työllisyysvaikutuksia. Sivista katsoo, että koulutuksella on keskeinen rooli keskipitkän ja pitkän aikavälin työllisyystavoitteiden saavuttamisessa. Työelämän nopeasti muuttuvien osaamistarpeiden vuoksi työttömien mahdollisuuksia kouluttautua on kehitettävä.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836