» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui työelämäpalautteen keräämisestä

Sivista lausui työelämäpalautteen keräämisestä

Sivista lausui luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta. Asetuksen 24 §:n 3 momentin mukaista voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin voimassa olevasta voimaantulosäännöksestä poiketen ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta.

Sivista yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin, mutta pitää asiaa erittäin harmillisena niiden koulutuksen järjestäjien kannalta, jotka ovat panostaneet järjestelmän kehittämiseen ja käyttäneet siihen merkittävästi resursseja. Tilanne on kohtuuton erityisesti pienten ja erikoistuneiden koulutuksen järjestäjien osalta. Sivista pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä huomioimaan tämän jatkovalmistelussa ja mahdollisissa tulevissa rahoituspäätöksissä. Sivista myös muistuttaa, että työelämäpalaute toimii ohjauskeinona ja mittarina vain, jos työelämä myös aktiivisesti osallistuu ja antaa palautetta.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836