» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui tuva-koulutuksen järjestämisestä erityisen vaativan tuen oppilaille

Sivista lausui tuva-koulutuksen järjestämisestä erityisen vaativan tuen oppilaille

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta. Otimme kantaa tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämisestä vaikeimmin kehitysvammaisille oppijoille. Ehdotus on luonteeltaan tekninen ja täsmentää sitä, että erityisen vaativan tuen oppilaille tuva-koulutusta voi järjestää vain ammatillinen oppilaitos, jolla on luvassaan määritelty velvollisuus järjestää koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. Sivista katsoo ehdotuksen selkeyttävän tuva-koulutuksen järjestämistä vaikeimmin kehitysvammaisille oppijoille. Samalla Sivista toivoi laajempaa kehittämistyötä kehitysvammaisten oppijoiden koulutuspolkuihin.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082