» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen muuttamisesta

Sivista lausui tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen muuttamisesta

Sivista lausui ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Ehdotuksella lisättäisiin tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus liitteen tasolle kolme. Sivista pitää nyt esitettyjä muutoksia perusteltuina ja linjassa niiden periaatteiden kanssa, joiden mukaan viitekehystä päivitetään.  

Lue koko lausunto

Lisätietoja:

elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082