» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui terveydenhuoltolain muutoksista

Sivista lausui terveydenhuoltolain muutoksista

Sivista lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan tiukennettavaksi perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn määräaikoja. Potilaan pitäisi saada arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana yhteys perusterveydenhuollon toimintayksikköön ja saada yksilöllinen arvio hoidon tarpeestaan.

Sivista keskittyi lausunnossaan vaikutuksiin opiskeluhuoltoon. Sivista toi hoitotakuun tiukentamisen osalta esiin huolen siitä, että kun voimavaroja siirretään merkittävästi hoidon nopeaan aloitukseen, vähentääkö tämä opiskeluhuollon voimavaroja muualta. Sivista toivoi siksi, että eduskunta seuraa uudistuksen vaikutuksia tiiviisti. Sivista katsoi yleisesti, että opiskeluhuollon kehittämisessä tulee opetuksen ja koulutuksen järjestäjän jatkossakin olla keskeisessä roolissa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836