» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui TELMA-koulutukseen hakeutuvien yhdenvertaisuuden parantamisesta

Sivista lausui TELMA-koulutukseen hakeutuvien yhdenvertaisuuden parantamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä TELMA-koulutukseen hakeutuvien yhdenvertaisuuden parantamisesta. Yhteishakuasetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 a §, jonka mukaan koulutuksen järjestäjä päättäisi aloituspaikkojen määrästä. Koulutuksen järjestäjä ei voisi muuttaa ilmoittamiensa aloituspaikkojen määrää enää hakuajan päättymisen jälkeen.  TELMA-koulutuksen aloituspaikkoja olisi kuitenkin mahdollista lisätä hakuajan päättymisen jälkeen varasijojen voimassaoloaikana.

Sivista kannattaa esitystä, mutta huomauttaa, että muistioluonnoksessa ei ole arvioitu aloituspaikkojen määrittelyn tiukentamisen vaikutuksia koulutuksen järjestäjien toimintaan riittävällä tavalla. Sivista katsoo, että koulutuksen järjestäjän mahdollisuutta lisätä aloituspaikkoja myös muihin yhteishaun piirissä oleviin koulutuksiin hakuajan päättymisen jälkeen tulisi tarkastella kattavammin. Erityisesti Sivista esittää harkittavaksi, voisiko oppivelvollisten pääsyä koulutukseen sujuvoittaa tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) sekä kansanopistojen opistovuoden osalta. 

Lue koko lausunto

Lisätietoja: asiantuntija Jussi-Pekka Rode, jussi-pekka.rode@sivista.fi