» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui täydentävästi opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuusmuutoksista

Sivista lausui täydentävästi opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuusmuutoksista

Täydentävässä esityksessä valtakunnallista opinto- ja tutkintorekistereistä annetusta laissa lisättäisiin Opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjatun ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen tuntimäärään lisättäisiin tallentamisvelvoite.

Sivista katsoi, että opiskelijan saamalla opetuksella ja ohjauksella tarkoitetaan HOKSiin merkittyä tavoitteellista ja ohjattua osaamisen hankkimista. Sivista korosti, että uudistuksen toteutuksessa on tärkeä luottaa koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten henkilökunnan osaamiseen ja ammattitaitoon. Opiskelijan saama opetus ja ohjaus ovat tunteja, joista opettaja tai muu koulutuksen järjestäjän nimeämä henkilö ovat vastuussa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836