» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui SORA-lainsäädännön muutoksista

Sivista lausui SORA-lainsäädännön muutoksista

Sivista lausui SORA-lainsäädännön muutoksista. Sivista pitää esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina. Esitetyt tiedonsaantioikeudet ovat riittävän laajoja koulutuksen järjestäjän näkökulmasta katsottuna. Huumausainetestauksen liittyvät esitykset selkiyttävät nykytilaa. Kannatettavaa on myös Valviran kanssa tehtävän yhteistyön tiivistyminen sekä iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa tehtävän työskentelyn lisääminen SORA-säännösten piiriin.

Sivista pitää tärkeänä koulutuksen järjestäjien resurssien turvaamista. Sivista katsoo, että koulutuksen järjestäjien hallinnollinen kokonaiskuorma on arvioitava sekä otettava huomioon hallituksen esityksiä tehtäessä ja resursseista puhuttaessa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836