» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui sivistysvaliokunnalle kotoutumisen edistämisestä

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle kotoutumisen edistämisestä

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä kotoutumisen edistämiseksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä ja samalla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Sivista pitää tärkeänä, että kotouttamiskoulutuksen kustannukset katetaan oppilaitoksille ja ylläpitäjille täysimääräisesti. Samalla tulisi harkita, voidaanko kotouttamisajan ylittäneiden koulutuksiin varmistaa myös sataprosenttinen rahoitus koulutus- ja työllistämispolun varmistamiseksi. Muuten riskinä on koulutus- ja työllistämispolun katkeaminen.

Sivista kannattaa yksilölle esitettyä mahdollisuutta jatkaa keskeytyksettä kotoutumissuunnitelmassa sovittuja työttömyysetuudella tuettavia omaehtoisia opintoja, vaikka kotoutumissuunnitelman voimassaolo olisi päättynyt. Myös koulutus- ja kulttuuritoimijoiden roolia kotouttamisessa on Sivistan mukaan vahvistettava.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836