» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin arviointikriteereistä

Sivista lausui perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin arviointikriteereistä

Sivista lausui Opetushallitukselle luonnoksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin arviointikriteereistä. Yleisesti pidämme kriteerien esitystapaa sekä kieltä selkeänä. Kriteerien esitystapa vastaa perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeristöä ja ne konkretisoivat opetussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita. Keskeinen haaste kriteereissä on niiden suuri määrä. Luokanopettaja vastaa monen oppiaineen arvioinnista, jolloin kokonaisuus käy hyvin laajaksi. Sivista toivoo opetussuunnitelman perusteiden käsittelyn yhteydessä tarkasteltavan, olisiko oppimisen tavoitteita mielekästä koota nykyistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin myös arviointikriteeristö kevenisi. 

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082