» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui periaatepäätöksestä demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Sivista lausui periaatepäätöksestä demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Sivista lausui oikeusministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Sivista pitää demokratialinjausten tarkastelua tarpeellisena ja ajankohtaisena. Sivista pitää tärkeänä, että periaatepäätöksessä tuodaan esille eri yhteiskunnan osa-alueiden merkitystä demokratian vahvistamisen kannalta. Luonnoksessa on esimerkiksi nostettu esiin koulutuksen, vapaan sivistyksen, järjestöjen ja kulttuurin merkitys demokratian edistäjinä.

Sivista katsoo, että sivistyksellä laajasti ymmärrettynä on keskeinen rooli sekä yksittäisten kansalaisten että koko yhteiskunnan demokratiakäsityksen ja -taitojen vahvistajana. Koulutusjärjestelmäämme ohjaa arvopohja, jossa korostuvat esimerkiksi demokratia, aktiivinen toimijuus sekä elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082