» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on poistaa koronapandemiasta ja siihen liittyneistä rajoituksista johtuneiden tekijöiden vaikutukset tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen tasoon. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain säännöksiä siten, että varainhoitovuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen laskemisessa käytettäisiin poikkeuksellisesti vuoden 2019 kustannus- ja suoritetietoja.

Sivista pitää hyvänä, että koronan aiheuttamat heikentävät vaikutukset otetaan huomioon. Esitys on pääosin perusteltu. On kuitenkin ongelmallista, että nyt haetaan kaavamaista ratkaisua tilanteessa, jossa pandemia on kohdellut eri aloja ja koulutusmuotoja eri tavoin. Katsomme, että hallituksen esitys ei kaikilta osin turvaa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestämistä ja rasittaa joitakin ylläpitäjiä kohtuuttomasti.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836