» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2023 lukien. Lakiin esitetään lisättäväksi säännös valtion erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Sivista piti tärkeänä, että yksityisen opetuksen järjestäjän on mahdollista hakea erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin tasapuolisesti kunnallisten toimijoiden rinnalla. Erityisesti alueensa lähikouluina toimivat yksityiset perusopetuksen järjestäjät on tärkeää huomioida yhdenvertaisuutta edistävinä toimijoina.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836