» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Sivista lausui naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Sivista lausui sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tasa arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamista koskemaan myös varhaiskasvatusta. Lisäksi sukupuoli identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä koskeva tasa-arvolain säännös laajennettaisiin koskemaan varhaiskasvatusta. 

Sivista pitää tärkeänä ehdotuksessa määriteltyjä tavoitteita sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvän syrjinnän ennaltaehkäisystä niin, että kaikki lapset sukupuolesta riippumatta huomioidaan varhaiskasvatuksessa. Sivista katsoo, että varhaiskasvatustoimijoilla on jo nyt laajat suunnitteluvelvoitteet sekä tasa-arvon että yhdenvertaisuuden edistämisen osalta. Onkin tarkkaan punnittava, toisiko mahdollinen laajennus lisäarvoa tasa-arvon edistämiseen varhaiskasvatuksessa, vai olisiko pääasiallinen vaikutus lisääntynyt hallinnollinen työ. Sivista katsoo, että nykyisten suunnitelmien sisältöjen kehittäminen sekä erilaisten toimintamallien luominen varhaiskasvatuksessa tehtävän tasa-arvotyön tukemiseksi olisi suunnitteluvelvoitteen laajentamista vaikuttavampi keino vahvistaa edellytyksiä tasa-arvon edistämiseksi.  

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082