» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi

Sivista lausui luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi

Lausuimme työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi. Sivista pitää huoltovarmuusselonteon laatimista tarpeellisena ja ajankohtaisena. Sivista pitää tärkeänä, että selonteossa tuodaan esille eri yhteiskunnan osa-alueiden merkitystä huoltovarmuuden kannalta. Luonnoksessa on kuvattu esimerkiksi osaamiseen liittyviä näkökulmia. Monihäiriötilanteessa useat samanaikaiset kriisit haastavat paitsi yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja huoltovarmuutta, myös yksilöiden henkistä jaksamista. Sivista pitääkin tärkeänä, että huoltovarmuutta tarkastellaan myös ns. henkisen huoltovarmuuden kannalta. Esitimme lausunnossamme huomioita erityisesti henkiseen huoltovarmuuteen liittyen sekä sivistyskentän rooliin kriisivalmiuden vahvistamisessa: sivistyksellä laajasti ymmärrettynä on keskeinen rooli sekä yksittäisten kansalaisten että koko yhteiskunnan resilienssin vahvistajana.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082