» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui lukiokoulutuksen laatustrategiasta

Sivista lausui lukiokoulutuksen laatustrategiasta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta lukiokoulutuksen laatustrategiaksi. Sivista pitää strategiaa merkittävänä askeleena lukioiden laatutyön vahvistamisessa. Karvin toteuttaman arvioinnin (2017) mukaan koulutuksen järjestäjät kokivat suurimmiksi haasteikseen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteissään resurssipulan sekä toiminnan epäsystemaattisuuden. Polttavimmat tuen tarpeet liittyivät koulutukseen, resursointiin ja verkostoitumiseen eli vertaistietoon ja yhteistyöhön. Sivista katsoo, että laatustrategian laatiminen ja siihen liittyvän kehittämisrahoituksen jakaminen vastaa osiltaan näihin tarpeisiin.

Sivista huomauttaa, että laatukäytänteiden juurruttaminen osaksi lukiokoulutuksen arkea edellyttää pitkäjänteisyyttä lukiokoulutuksen kehittämiseen sekä lukiokoulutukseen kohdennettavien resurssien korjaamista kustannuksia vastaaviksi.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082