» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui lasten vuoroasumisesta

Sivista lausui lasten vuoroasumisesta

Sivista lausui toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa. On tärkeää, että lasten vuoroasuminen huomioidaan nykyistä kattavammin lainsäädännössä. Yksityismuotoinen varhaiskasvatus ja perusopetus on huomioitava kuntien rinnalla tasavertaisesti mahdollisissa jatkoselvityksissä. Esimerkiksi monet yksityismuotoiset peruskoulut toimivat lasten lähikouluna. Vuoroasuvien lasten oikeutta valita yksityismuotoinen oppilaitos lähikouluksi ei tule heikentää.

Koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836