» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui kouluruokailun kehittämisohjelmasta

Sivista lausui kouluruokailun kehittämisohjelmasta

Sivista lausui maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta kouluruokailun kehittämisohjelmaksi. Yleisesti Sivista pitää kehittämisohjelmaa kattavana ja katsoo, että kehittämistä ehdotetaan suunnattavan tavalla, joka tukee opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumista. Sivista pitää erityisen tärkeänä kouluruokailun kehittämistä vastuullisuuden näkökulmasta ja katsoo, että ohjelmassa tunnistetaan hyvin niin ekologiseen, sosiaaliseen kuin taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia, joita kouluruokailussa voidaan edistää.

Sivista ei kannata kaikille tarjottavasta välipalasta säätämistä ilman kattavaa vaikutusarviointia erityisesti taloudellisten, mutta myös toiminnallisten vaikutusten kannalta. Pidämme tärkeänä, että kehittämisohjelmaa laadittaessa huomioidaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien erilaiset toimintaympäristöt ja resursseihin liittyvät reunaehdot. Lisäksi ehdotimme, että ohjelmassa tuotaisiin esille myös kodin merkitys asenteiden ja arvojen kasvattamisessa kouluruokailun tavoitteiden tukena.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082