» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui kotouttamislain uudistamisesta

Sivista lausui kotouttamislain uudistamisesta

Sivista lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä ja samalla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Sivista on kiitollinen siitä, että kotouttamiskoulutusta pyritään lainsäädäntöteitse kehittämään. Kotouttamiskoulutuksesta on Sivistan mukaan tehtävä kiinteä osa Suomen koulutusjärjestelmää. Oppilaitosten roolia ja tehtäviä onkin johdonmukaisesti pyrittävä kasvattamaan maahanmuuttajien kouluttamisessa ja integroimisessa. Sivista esittää harkittavaksi, voisiko kotouttamiskoulutuksen siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Tämä kehittäisi koulutuksen laatua ja vahvistaisi koulutuksen roolia maahanmuuttajien koulutuksessa.

Lue koko lausunto Lausuntopalvelussa

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836