» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi

Sivista lausui hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi

Sivista lausui sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi. Sivista tukee esitystä. Lain myötä ammattikorkeakoulujen nykyisin perusrahoituksesta maksamat sosiaali- ja terveysalan koulutusten harjoittelukorvaukset siirtyisivät valtion varoista korvattaviksi suoraan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille. Toteutuessaan esitys vahvistaisi AMK:ien koulutustoiminnan rahoitusta.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: va. johtaja Heikki Holopainen, p 0400 639331