» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Sivista lausui hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Sivista tukee hallituksen esitystä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030. Laki edistää tavoitetta kasvattaa t&k-rahoituksen tasoa suunnitelmallisesti neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Rahoitustason lisäksi laissa säädetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta. Suunnitelmassa esitetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän nykytila ja järjestelmää koskevat tavoitteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen päälinjaukset. Sivista pitää suunnitelmaa tarpeellisena ja keskeisten sidosryhmien osallistamista suunnitelman tekoon tärkeänä. Sivista esittää tarkennettavaksi kahdeksanvuotisen suunnitelman suhdetta sen hyväksymiseen hallituskausittain.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: va. johtaja Heikki Holopainen, p. 0400 639331