» Uutishuone » Lausunnot » Sivista kuultavana varhaiskasvatuksen digitaalisesta laadunarviointijärjestelmästä

Sivista kuultavana varhaiskasvatuksen digitaalisesta laadunarviointijärjestelmästä

Sivista oli sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamiseksi. Laissa säädettäisiin varhaiskasvatuksen digitaalisesta laadunarviointijärjestelmästä, jonka avulla varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat voisivat täyttää lakisääteistä tehtäväänsä arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Sivista pitää varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin kehittämistä lähtökohtaisesti positiivisena asiana. Toimme kuulemisessa esiin, että luottamukseen nojaava kehittävän arvioinnin periaate soveltuu hyvin myös varhaiskasvatukseen. Lisäksi painotimme, että toimintamallien yhtenäisyys tai laadunhallinnan tuottaman tiedon vertailtavuus ei ole laatutyössä itseisarvo. Olennaisempaa on varmistaa, että valitut käytänteet toimivat kiinteästi osana toimintakulttuuria, ja että varhaiskasvatustoimijat saavat validia tietoa ja ymmärrystä oman toimintansa kehittämiseen.

Sivista pitää hyvänä valittua lähtökohtaa siitä, että järjestelmän hyödyntäminen varhaiskasvatustoimijoiden itsearviointitehtävään on vapaaehtoista ja maksutonta. Katsoimme, että vapaaehtoisuuden tulisi ulottua myös Karvin toteuttamiin ulkoisiin arviointeihin.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082