» Uutishuone » Lausunnot » Lausunto yliopistojen koulutusvastuiden muuttamisesta

Lausunto yliopistojen koulutusvastuiden muuttamisesta

Sivista ei ota kantaa yliopistojen esittämiin koulutusvastuiden muutoksiin, mutta toteaa, että päätösten on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Koulutuspaikkojen ja koulutusvastuiden lisäämiselle on myös taattava riittävä ja pysyvä rahoitus. Ilman riittävää rahoitusta ei voida pitää kiinni koulutuksen laadusta.

Jatkossa koulutusvastuiden muuttamisesta on tehtävä joustavampaa. Jos yliopisto on yhdessä sidosryhmiensä kanssa tunnistanut uuden tai muuttuvan pitkän aikavälin koulutustarpeen ja -kysynnän, ja kykenee osoittamaan sille resurssit, on koulutusvastuun muuttamisen oltava nykyistä helpompaa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: Heikki Holopainen, p. 0400 639 331