» Uutishuone » Lausunnot » Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

 Sivistystyönantajat oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa tiistaina 20.4.2021. Sivistan lausunnosssa korostetaan, että koulutuspoliittiselle selonteolle on selvä tarve. Koulutus- ja tutkimussektori on edellisen kymmenen vuoden ajan käynyt läpi mittavat resurssileikkaukset ja samaan aikaan lähes kaikkia koulutusaloja on uudistettu.

Pitkän aikavälin koulutus- ja tutkimuspolitiikan kannalta ennakoitavuus on aivan keskeistä. Sen vuoksi selonteon parlamentaarista roolia on syytä korostaa. Laajan parlamentaarisen yksimielisyyden löytyminen on keskeistä selonteon tavoitteisiin pääsyn kannalta.  

Sivista pitää valitettavana, että työ- ja elinkeinoelämän näkökulma on selonteossa varsin ohut. Koulutusjärjestelmää ei pidä tarkastella muusta yhteiskunnasta irrallisena laboratoriona.

Selontekoluonnos on laadittu varsin perinteisesti niin, että toimenpiteet esitetään koulutusasteittain. Valinta on johtanut siihen, että esimerkiksi aikuiskoulutus uupuu lähes kokonaan samoin eri nivelvaiheet. Myös kansainvälisyys ja koulutusvienti ovat jääneet liian vähälle, samoin digitalisaation mahdollisuudet eri koulutusasteilla. Nämä puutteet on korjattava eduskuntakäsittelyn aikana.

Selonteossa esitetään myös useita uudistuksia, joiden tarkoituksenmukaisuuden Sivista kyseenalaistaa. Etenkään toisen asteen koulutuksen osalta emme pidä perusteltuna käynnistää uutta kokonaisuudistusta tilanteessa, missä niin lukiokoulutuksen kuin ammatillisen koulutuksen lainsäädännöt on juuri uudistettu ja oppivelvollisuuden laajennus vasta toimeenpanovaiheessa.  Korkeakoulupolitiikan osalta korostamme, että on tärkeää jatkaa pitkää linjaa, jossa korkeakouluille on annettu toimintavapautta. On huolestuttavaa, että selonteossa korostetaan uusia valtio-ohjauksen tarpeita, mutta ei juurikaan nosteta esille korkeakoulujen autonomiaa tai itsenäistä strategista kehittämistä.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 5404 505